Urban Census-2011

Print

Nagar Nigam Census Data -2011 6.6 KB

Nagar Palika Parishads Census Data -2011 11.8 KB

Nagar Panchayat Census Data - 2011 14.4KB

Town Census Data -2011 38 KB

Ward Census Data -2011 153KB